informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Архива јавних набавки

Назив

Документација

Рок за подношење понуда

ЈН 07/2014: Избор добављача моторног безоловног "еуро премиум" бензина БМБ 95

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора

16.12.2014 до 12:00

ЈН 06/2014: Набавка канцеларијског намештаја

Јавни позив
Образац понуде
Измена обрасца понуде
Обустава поступка

28.11.2014 до 12:00

ЈН 05/2014: Израда пројекта изведног објекта

Јавни позив
Конкурсна документација
Геодетски план
Одлука о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора

24.10.2014 до 12:00

ЈН 04/2014 одлука о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку

09.09.2014 до 12:00

ЈН 04/2014: Избор извођача занатских радова

Јавни позив
Конкурсна документација
Допуна I конкурсне документације
Одлука о додели уговора

27.08.2014. до 12:00

ЈН 03/2014: Избор извођача занатских радова

Јавни позив
Конкурсна документација
Допуна I конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора

01.07.2014. до 12:00

ЈН 02/2014: Набавка електричне енергије

Јавни позив
Конкурсна документација
Обустава поступка

23.05.2014. до 12:00

ЈН 01/2014: Набавка електричне енергије

Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка

28.03.2014. до 12:00

ЈН 03/2013: Избор извођача радова на санацији просторија у згради Палате правде

Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка

27.11.2013. до 12:00

ЈН 04/2013: Избор добављача БМБ 95 горива

Јавни позив
Конкурсна документација
Допуна 1 конкурсне документације
Обавештење о закључењу уговора

18.11.2013. до 12:00

ЈН 05/2013: Избор даваоца услуге репарације и пуњења тонер касета

Јавни позив
Конкурсна документација
Допуна 1 конкурсне документације

21.11.2013. до 12:00

ЈН 06/2013: Испорука потрошног материјала

Јавни позив
Конкурсна документација
Допуна 1 конкурсне документације
Допуна 2 конкурсне документације
Допуна 3 конкурсне документације
Допуна 4 конкурсне документације
Обавештење о закључењу уговора

25.11.2013. до 12:00

ЈН 07/2013: Испорука потрошног материјала

Јавни позив
Конкурсна документација
Допуна 1 конкурсне документације
Допуна 2 конкурсне документације
Допуна 3 конкурсне документације
Обавештење о делимичној обустави поступка
Обавештење о закључењу уговора

30.12.2013. до 12:00