covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Саопштење за јавност и медије

Одлуком Апелационог суда у Нишу од 10.01.2023 године одбијене су као неосноване жалбе Вишег јавног тужиоца у Нишу и браниоца окр. Г. Џ. из с. Моравац , Алексинац, изјављене против решења Вишег суда у Нишу Кв.бр. 169/22 од 27.12.2022 године.

Оваквом одлуком Апелациног суда у Нишу оптужница против окр. Г.Џ. је постала правоснажна.

Саопштење за јавност и медије

Неправноснажним решењем Вишег суда у Нишу Кв.бр. 169/2022 од 27.12.2022. године:

1) потврђена је оптужница Вишег јавног тужилаштва у Нишу 8КТ 141/21 од 07.10.2022. године против окривљеног Г. Џ. из села Моравац, општина Алексинац, због кривичног дела тешко убиство из чл. 114. ст. 1. тач. 11. у вези са тач. 5. КЗ у стицају са кривичним делима недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из чл. 348. ст. 4. у вези ст. 1. КЗ и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из чл. 348. ст. 1. КЗ,

2) одлучено је да нема места оптужби по оптужници Вишег јавног тужилаштва у Нишу 8КТ 141/21 од 07.10.2022. године у односу на окривљеног С. Џ. из села Моравац, општина Алексинац и да се обуставља кривични поступак против окривљеног С. Џ. из села Моравац, општина Алексинац због кривичног дела тешко убиство у помагању из чл. 114. ст. 1. тач. 11. у вези тач. 5. и чл. 35. КЗ у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и других експлозивних материја из чл. 348. ст. 1. КЗ, на основу чл. 338. ст. 1. тач. 3. ЗКП,

3) упућен је ошт. М. А. да свој имовинскоправни захтев против окр. С. Џ. може остваривати у парничном поступку,

4) одлучено је да трошкови кривичног поступка вођеног пред Вишим судом у Нишу против окривљеног С. Џ. из села Моравац, општина Алексинац, падају на терет буџетских средстава суда, о чијој ће висини председник већа донети посебно решење када се подаци о њима прибаве.

Саопштење за јавност и медије

Виши суд у Нишу дана 12.04.2022. године, на основу члана 58. Судског пословника, издаје следеће

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И МЕДИЈЕ

Решењем већа Вишег суда у Нишу Кв 169/2022 од 11.04.2022. године на основу члана 333. став 2. Законика о кривичном поступку усвојен је захтев Вишег јавног тужилаштва у Нишу и продужен је рок за отклањање недостатака у оптужници Вишег јавног тужилаштва у Нишу 8КТ 141/21 од 06.04.2022. године за још 30 (тридесет) дана.

Виши суд у Нишу ће и надаље благовремено обавештавати јавност о овом предмету. У том смислу подсећамо медије на обавезе из члана 3. став 2. Законика о кривичном поступку и члана 73. Закона о јавном информисању и медијима.

Распоред заказаних суђења

Распоред суђења у Вишем суду у Нишу за период од 16.05. до  20.04.2022. године можете погледати овде.

Саопштење за јавност и медије

Због исказаног интересовања јавности о статусу предмета формираног поводом лишења живота оштећених Горана Ђокића, Гордане Ђокић и Лидије Ђокић из Алексинца, Виши суд у Нишу дана 07.04.2022. године, на основу члана 58. Судског пословника, издаје следеће

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И МЕДИЈЕ

Више јавно тужилаштво у Нишу подигло је оптужницу 8КТ 141/21 од 06.04.2022. године против окривљених Г.Џ. и С.Џ, обојице из Моравца, општина Алексинац.

Окривљеном Г.Џ. ставља се на терет извршење кривичног дела тешко убиство из члана 114. став 1. тачка 11. Кривичног законика у стицају са кривичним делима недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја из члана 348. став 4. у вези са ставом 1. Кривичног законика и недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја из члана 348. став 1. Кривичног законика.

Окривљеном С.Џ. оптужницом је стављено на терет извршења кривичног дела тешко убиство у помагању из члана 114. став 1. тачка 11. у вези са чланом 35. Кривичног законика у стицају са кривичним делом недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја из члана 348. став 1. Кривичног законика.

            Веће Вишег суда у Нишу је решењем Кв 169/2022 од 07.04.2022. године у стадијуму формалног испитивања оптужног акта вратило оптужницу 8КТ 141/21 од 06.04.2022. године ради отклањања недостатака у смислу члана 333. Законика о кривичном поступку.

Решењем већа Вишег суда у Нишу Кв 170/2022 од 07.04.2022. године продужен је притвор окривљенима Г.Џ. и С.Џ, обојици из Моравца, општина Алексинац, из разлога прописаних чланом 211. став 1. тачка 4. Законика о кривичном поступку за још 30 (тридесет) дана тако да по том решењу може трајати најдуже до 06.05.2022. године.

            Виши суд у Нишу ће и надаље благовремено обавештавати јавност о овом предмету. У том смислу подсећамо медије на обавезе из члана 3. став 2. Законика о кривичном поступку и члана 73. Закона о јавном информисању и медијима.

Саопштење за јавност и медије

            С обзиром на исказано интересовање јавности о статусу предмета формираног поводом догађаја испред кафића „Локо“ у Нишу, улица Кеј Кола српских сестара ББ дана 24.08.2017. године, током кога је једна особа лишена живота, Виши суд у Нишу дана 04.04.2022. године, на основу члана 58. Судског пословника, издаје следеће

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И МЕДИЈЕ

Пред Вишим судом у Нишу окончан је кривични поступак против окривљеног П.Т. из Београда. Окривљени П.Т. је оглашен кривим због учињеног кривичног дела убиства из члана 113. Кривичног законика у стицају са кривичним делом недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја из члана 348. став 4. у вези са ставом 1. Кривичног законика.

Пресудом овог суда осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од 15 (петнаест) година коју ће издржати у заводу за извршење кривичних санкција. У ову казну ће се урачунати и време проведено у екстрадиционом притвору у Савезној Републици Немачкој и притвору у Републици Србији.

            Окривљени и јавни тужилац против ове пресуде имају право жалбе у року од 15 (петнаест) дана овом суду за Апелациони суд у Нишу.