informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Саопштење за јавност

ВИШИ СУД У НИШУ ПРИМИО У РАД 193 ПАРНИЧНА ПРЕДМЕТА ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ

Врховни касациони суд Србије је решењима о делегацији надлежности одлучио да за поступање у 193 другостепена парнична предмета Вишег суда у Београду одреди Виши суд у Нишу. Предлог за делегацију другог стварно надлежног суда за одлучивање о жалбама у овим предметима поднео је Виши суд у Београду, наводећи као разлог преоптерећеност судија Вишег суда у Београду. Према наводима из предлога двадесет судија који поступају у овим предметима имају у раду 16.125 нерешених предмета, међу којима и предмете хитне природе. Судије Вишег суда у Београду који поступају као другостепене судије у парничној материји чине 15% од укупног броја судија у Републици, а решавају 43% предмета.

Врховни касациони суд је одлучујући о овом предлогу закључио да је он основан, налазећи да је због изузетне оптерећености Вишег суда у Београду очигледно да ће поступци у овим предметима бити брже спроведени пред другим вишим судом, чиме ће странкама бити омогућено право на суђење у разумном року и на једнак приступ суду, које је гарантовано Уставом РС и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода.

Оваква одлука је у складу и са Националном стратегијом реформе правосуђа којом је установљено делотворно управљање и рационално коришћење ресурса судова, чији је циљ да све судије буду једнако оптерећене, како би се превазишла вишегодишња пракса да поједине судије у раду имају између 500 и 1000 предмета, а друге по неколико предмета.