informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Саопштење за јавност поводом текста у новинамна "Блиц"

Сходно одредбама Закона о јавном информисању, а поводом навода у тексту који је објављен у дневном издању новинског листа "Блиц" од 03.08.2013.године који се односи на одређивање притвора окривљеном М. В. из Ниша, у коме се каже "да је истражни судија који је требало да саслуша окривљеног промењен у последњем тренутку" а затим и "да је препорука за промену истражног судије стигла од једног државног функционера", Виши суд у Нишу издаје следеће

САОПШТЕЊЕ

У кривичном предмету против окр. М.В. поступао је истражни судија коме је предмет заведен и додељен у рад у свему у складу са годишњим распоредом послова у суду и судским пословником и никакве накнадне промене, нити пак промене судије "у последњем тренутку", се нису догодиле.

Разлози и поступак за евентуалном променом поступајућег судије су изричито предвиђени законом и суд, и иначе и у конкретном случају, не познаје форму "препоруке од било ког државног функционера" за промену судије коме предмет буде додељен у рад.

Приликом доношења одлуке о притвору у односу на окр. М.В. Виши суд у Нишу поступао је у складу са одредбама Законика о кривичном поступку, а правилност и законитост те одлуке може преиспитивати само Апелациони суд у Нишу, у евентуалном поступку по жалби.

Напомињемо и то да у вези са горе наведеним информацијама објављеним у „Блицу" уопште нисмо контактирани да се о њиховој (не) тачности изјаснимо.

у Нишу, дана 03.08.2013.године

Портпарол Вишег суда у Нишу
Тамара Савић Цветановић