informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Изабран председник суда

 На другој седници првог редовног заседања у 2014. години, одржаној 23.маја 2014. године Народна скупштина Републике Србије је за председника Вишег суда у Нишу изабрала Зорана Крстића, судију Апелационог суда у Нишу. Мандат председника суда траје 5 година.

 Судија Зоран Крстић је каријеру судије започео у Општинском суду у Књажевцу. Након тога је изабран за судију Окружног суда у Нишу, затим за судију Вишег суда у Нишу и судију Апелационог суда у Нишу. Судио је у кривичним предметима, између осталог, у предмету против окр. Силва Плута из Словеније, због кривичног дела тешко убиство због којег је окривљеног изречена казна затвора у трајању од 40 година, окр. Ивана Антића због кривичног дела тешко убиство, којом је осуђен на казну затвора у трајању од 35 година, окр. Владана Ровчанина за убиство пет радника СУП-а Приштина и др. Био је председник кривичног одељења Вишег суда у Нишу, председник одељења судске праксе, председник војног одељења Окружног суда у Нишу, дугогодишњи је сарадник часописа „Параграф“, уредник Билтена судска пракса Вишег суда у Нишу, аутор стручних радова Методологија израде пресуде, Провоцирано кривично дело, Самосталност судије и одговорност судије. Био је председник одељења друштва судија са подручја Окружног суда у Нишу и члан је Управног одбора Друштва судија Србије. Због доследности у борби за независност судства скупштина Друштва судија Србије му је доделила посебно признање. Ожењен је и отац два детета. Учествовао је на више маратонских трка одржаних у Београду и Љубљани.

 На истој седници за председника Основног суда у Нишу изабран је Горан Спасић, судија Вишег суда у Нишу, а за председника Основног суда у Алексинцу изабран је Небојша Цолић, судија Апелационог суда у Нишу.