informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Састанак са представницима Адвокатске коморе

На иницијативу Председника Вишег суда у Нишу Зорана Крстића, у Вишем суду је 31.7.2014.године одржан састанак са представницима Адвокатске коморе у Нишу. Састанку су присуствовали, осим Председника Вишег суда Зорана Крстића још и председник Основног суда у Нишу Горан Спасић, портпарол Вишег суда Тамара Савић Цветановић, председница Адвокатске коморе у Нишу и председница Управног одбора Коморе адвокат Бранкица Орловић, као и потпредседник Управног одбора Адвокатске коморе адвокат Владан Илић.

Идеја састанка је била да се препознају неки од најприсутнијих проблема  у свакодневном контакту судова и адвоката и да се нађу начини њиховог најефикаснијег превазилажења, а све у циљу постизања што ефикаснијег и успешнијег остваривања права грађана и једноставнијег долажења до правде. Посебно се указало на значај да судије и адвокати развијају  односе међусобног поштовања, уважавања и сарадње.

Уз свест о улози коју адвокатура има у постизању ефикасног управљања  предметима и остваривању права грађана,   Виши суд је покренуо иницијативу да се између судова са подручја Вишег суда у Нишу и Адвокатске коморе у Нишу закључи Протокол о дефинисању и унапређењу међусобниходноса.  Од стране представника Адвокатске коморе та иницијатива је подржана и препозната као потреба да се у будућем периоду међусобни односи судова и адвоката ближе дефинишу,  како би се међусобна сарадња унапредила и учинила делотворнијом.

Констатовано је да односи судова и адвоката треба да буду такви да обезбеде правилно одлучивање у предметима на најбржи начин и уз најмање трошкова.

Уз уважавање чињенице да највећу одговорност за ефикасно управљање предметима имају судије,  на састанку се указало и на то да је  за успостављање и примену највиших стандарда у поступку остваривања права грађана судијама  потребна сарадња и подршка Адвокатске коморе и свих адвоката.

Нека  питања на чији значај је овом приликом скренута пажња и неки  од проблема који су овом приликом препознати у свакодневном контакту судова и адвоката, а који би требало да буду тема и будућегПротокола о дефинисању и унапређењу међусобних односатичу потреба:

да адвокати подстичу странке на мирно решавање спорова, 

            да се  поштују  стандарди  који се односе на термине одржавања рочишта,

да судије и адвокати увек долазе припремљени на рочишта како се поступци не би непотребно одуговлачили и да адвокати не врше процесне злоупотребе и не користе неосноване разлоге за одлагање рочишта,

да судије настоје  да са странкама у поступку комуницирају увек у присуству обе странке, а да адвокати пред клијентима  не улазе у судницу уочи рочишта или остају после рочишта у судници без присуства и осталих странака

да судови унапреде организацију и рад писарница  у погледу благовременог здруживања поднесака, благовременог достављања писмена супротној странци, омогућавања увида у списе, информисања о кретању списа,

да адвокати буду правилно и благовремено обавештени о заказаним радњама пред судом, али и да им буде остављено довољно времена да се за предузимање тих радњи припреме.