informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Посета министра Правде

ПОСЕТА МИНИСТРА ПРАВДЕ

 

 

Дана 15.10.2014. године Виши суд у Нишу посетио је министар правде Републике Србије Никола Селаковић, заједно са помоћницом министра Славицом Јелачом.

У разговору са министром правде су учествовали председник Вишег суда Зоран Крстић, председник Основног суда Горан Спасић, вршилац функције Вишег јавног тужиоца Едвард Јерин, као и председник Апелационог суда у Нишу Драган Јоцић.

Министар правде је, између осталог, говорио о будућим изменама Судског пословника, могућностима за пријем приправника и судијских помоћника, новим решењима везаним за наплату судске таксе, потреби и могућностима за смањење судских трошкова и о одговорности судија за професионално обављање судијске функције.

Од стране представника судова и јавног тужилаштва министру је указано на потребу за попуњавањем упражњених судијских места у Вишем суду у Нишу и Основном суду у Алексинцу, на проблеме везане за смештајни простор, на потребу за сталном едукацијом и стручним усавршавањем судија и судијских помоћника, проблем неуједначене судске праксе као последице неквалитетних закона и потреби за јачањем судијске независности