informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

ПРЕИНАЧЕНА У ДЕЛУ ОДЛУКЕ О КАЗНИ ПРЕСУДА ОКРИВЉЕНИМА ИВИЦИ И МАРКУ ДИНИЋУ

Првостепеном пресудом Вишег суда у Нишу окривљени Марко Динић је због извршења кривичног дела тешко убиство из чл. 114. ст. 1. тач. 5. КЗ оглашен кривим и осуђен на казну затвора у трајању од 20 ( двадесет ) година, док је окривљени Ивица Динић због извршења кривичног дела кривичног дела тешко убиство из чл. 114. ст. 1. тач. 5. КЗ у помагању у вези чл. 35. КЗ оглашен кривим и осуђен на казну затвора у трајању од 10 ( десет година ). Пресудом Апелационог суда у Нишу 18 Кж1 бр. 189/16 од 15.03.2016. године усвојена је жалба Вишег јавног тужилаштва у Нишу и преиначена пресуда Вишег суда у Нишу 2 К бр. 78/13 од 18.11.2015. године у делу одлуке о казни, тако што је окривљени Марко Динић због извршења кривичног дела тешко убиство из чл. 114. ст. 1. тач. 5. КЗ, за које је првостепеном пресудом оглашен кривим, осуђен на казну затвора у трајању од 30 ( тридесет ) година.