covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Састанак са представницима Адвокатске коморе

На иницијативу Председника Вишег суда у Нишу Зорана Крстића, у Вишем суду је 31.7.2014.године одржан састанак са представницима Адвокатске коморе у Нишу. Састанку су присуствовали, осим Председника Вишег суда Зорана Крстића још и председник Основног суда у Нишу Горан Спасић, портпарол Вишег суда Тамара Савић Цветановић, председница Адвокатске коморе у Нишу и председница Управног одбора Коморе адвокат Бранкица Орловић, као и потпредседник Управног одбора Адвокатске коморе адвокат Владан Илић.

Идеја састанка је била да се препознају неки од најприсутнијих проблема  у свакодневном контакту судова и адвоката и да се нађу начини њиховог најефикаснијег превазилажења, а све у циљу постизања што ефикаснијег и успешнијег остваривања права грађана и једноставнијег долажења до правде. Посебно се указало на значај да судије и адвокати развијају  односе међусобног поштовања, уважавања и сарадње.

Уз свест о улози коју адвокатура има у постизању ефикасног управљања  предметима и остваривању права грађана,   Виши суд је покренуо иницијативу да се између судова са подручја Вишег суда у Нишу и Адвокатске коморе у Нишу закључи Протокол о дефинисању и унапређењу међусобниходноса.  Од стране представника Адвокатске коморе та иницијатива је подржана и препозната као потреба да се у будућем периоду међусобни односи судова и адвоката ближе дефинишу,  како би се међусобна сарадња унапредила и учинила делотворнијом.

Констатовано је да односи судова и адвоката треба да буду такви да обезбеде правилно одлучивање у предметима на најбржи начин и уз најмање трошкова.

Уз уважавање чињенице да највећу одговорност за ефикасно управљање предметима имају судије,  на састанку се указало и на то да је  за успостављање и примену највиших стандарда у поступку остваривања права грађана судијама  потребна сарадња и подршка Адвокатске коморе и свих адвоката.

Нека  питања на чији значај је овом приликом скренута пажња и неки  од проблема који су овом приликом препознати у свакодневном контакту судова и адвоката, а који би требало да буду тема и будућегПротокола о дефинисању и унапређењу међусобних односатичу потреба:

да адвокати подстичу странке на мирно решавање спорова, 

            да се  поштују  стандарди  који се односе на термине одржавања рочишта,

да судије и адвокати увек долазе припремљени на рочишта како се поступци не би непотребно одуговлачили и да адвокати не врше процесне злоупотребе и не користе неосноване разлоге за одлагање рочишта,

да судије настоје  да са странкама у поступку комуницирају увек у присуству обе странке, а да адвокати пред клијентима  не улазе у судницу уочи рочишта или остају после рочишта у судници без присуства и осталих странака

да судови унапреде организацију и рад писарница  у погледу благовременог здруживања поднесака, благовременог достављања писмена супротној странци, омогућавања увида у списе, информисања о кретању списа,

да адвокати буду правилно и благовремено обавештени о заказаним радњама пред судом, али и да им буде остављено довољно времена да се за предузимање тих радњи припреме.

Изабран председник суда

 На другој седници првог редовног заседања у 2014. години, одржаној 23.маја 2014. године Народна скупштина Републике Србије је за председника Вишег суда у Нишу изабрала Зорана Крстића, судију Апелационог суда у Нишу. Мандат председника суда траје 5 година.

 Судија Зоран Крстић је каријеру судије започео у Општинском суду у Књажевцу. Након тога је изабран за судију Окружног суда у Нишу, затим за судију Вишег суда у Нишу и судију Апелационог суда у Нишу. Судио је у кривичним предметима, између осталог, у предмету против окр. Силва Плута из Словеније, због кривичног дела тешко убиство због којег је окривљеног изречена казна затвора у трајању од 40 година, окр. Ивана Антића због кривичног дела тешко убиство, којом је осуђен на казну затвора у трајању од 35 година, окр. Владана Ровчанина за убиство пет радника СУП-а Приштина и др. Био је председник кривичног одељења Вишег суда у Нишу, председник одељења судске праксе, председник војног одељења Окружног суда у Нишу, дугогодишњи је сарадник часописа „Параграф“, уредник Билтена судска пракса Вишег суда у Нишу, аутор стручних радова Методологија израде пресуде, Провоцирано кривично дело, Самосталност судије и одговорност судије. Био је председник одељења друштва судија са подручја Окружног суда у Нишу и члан је Управног одбора Друштва судија Србије. Због доследности у борби за независност судства скупштина Друштва судија Србије му је доделила посебно признање. Ожењен је и отац два детета. Учествовао је на више маратонских трка одржаних у Београду и Љубљани.

 На истој седници за председника Основног суда у Нишу изабран је Горан Спасић, судија Вишег суда у Нишу, а за председника Основног суда у Алексинцу изабран је Небојша Цолић, судија Апелационог суда у Нишу.

План за повећање поверења јавности у рад суда

Имајући у виду циљ Националне стратегије реформе правосуђа, а ради повећања поверења јавности у рад суда и омогућавања корисницима услуга да на бржи и ефикаснији начин остваре своја права, Виши суд у Нишу израдио је План који предвиђа низ активности са циљем да се информишу и консултују кључни чиниоци, повећа степен разумевања грађана у судску процедуру, побољша слика суда у јавности и његова позиција у друштву. План за повећање поверења јавности за текућу, 2014. годину можете погледати овде.

Извештај о раду Вишег суда

Извештај о раду Вишег суда у Нишу за 2013. годину можете погледати овде.

Распоред послова за 2014. годину

Изашао је нови распоред послова судија и судског особља  Вишег суда у Нишу за 2014. годину.
Распоред можете преузети овде

Обавештење

На Свечаној седници свих судија Вишег суда у Нишу, која је одржана дана 26.децембра 2013. године, ступили су на функцију судије Невена Благојевић, Јелена Павловић, Милица Грујић, Олгица Паповић и Горан Спасић.
За судије Вишег суда изабрани су Одлуком Високог савета судства од 05.12.2013. године.
Они су изабрани за судије Вишег суда у Нишу пошто су пре тога судије Вишег суда у Нишу Саша Бошковић, Иван Булатовић, Јасмина Јововић, Зоран Крстић и Дијана Јанковић изабрани за судије Апелационог суда у Нишу.